contact

photo

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός

Επεμβατικός Ακτινολόγος

Ειδικός επί Ογκολογικής
& Μυοσκελετικής Ακτινολογίας

Τηλ: 6973 984437

evangelos@perdikakis.gr

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. PerdikakisE, Grigoraki E, Karantanas A. Os naviculare: the multi-ossicle configuration of a normal variant. Skeletal Radiology 2011
 2. Perdikakis E, de Bree E, Giannikaki E, Chryssou EG,Valatsou C, Karantanas A. Pelvic hemangiopericytoma: the role of diffusion weighted imaging in targeting the biopsy site and in monitoring the tumour response to radiotherapy. Radiology Oncology 2011
 3. Perdikakis E, Karantanas A. Stieda process versus Haglund’s deformity: An uncommon presentation of posterior ankle impingement. Central European Journal of Medicine 2011.
 4. Perdikakis E, Karachalios T, Katonis P, Karantanas A. Comparison of MR-arthrography and MDCT-arthrography for detection of labral and articular cartilage hip pathology. Skeletal Radiology 2011
 5. Perdikakis E, Karantanas A. Bilateral lipoma arborescens of the knee: A case report. Central European Journal of Medicine 2011
 6. Perdikakis E, Kehagias  E, Tsetis  D. Percutaneous retrieval of a misplaced guidewire from the sigmoid dural venous sinus. Chirurgia 2011
 7. Perdikakis E., Chryssou E.G., Koulentaki M., Kouroumalis, Karantanas A. Type IV-A choledochal cyst: Assessment of a postoperative anastomotic stricture with liver specific contrast agent Gd-EOB-DTPA. Clinical Journal of Gastroenterology 2011
 8. Perdikakis E, Kehagias  E, Tsetis  D. Endovascular Treatment of an Inferior Vena Cava Stenosis Caused by Retroperitoneal Fibrosis with the Use of a Self-expandable Nitinol Stent. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Extra 2011
 9. E. Vassalou, E. Perdikakis, E. Giannikaki, D. Mavroudis, P. Katonis,Ν.Κarkavitsas, A. Karantanas. Metastatic lung angiosarcoma from a femoral subperiosteal origin. Central European Journal of Medicine 2011
 10. Perdikakis E., Chryssou E.G., Karantanas A. Diagnosis of periampullary duodenal diverticula: The value of new imaging techniques. Annals of Gastroenterology 2011
 11. Perdikakis E., Palladas L., Karantanas A. A 33-year-old male with a strenuous occupation and gradual inability to lift, pull, and push heavy weights during working: Part I. Skeletal Radiology 2012
 12. Perdikakis E., Palladas L., Karantanas A. A 33-year-old male with a strenuous occupation and gradual inability to lift, pull, and push heavy weights during working: diagnosis and discussion: Part II. Skeletal Radiology 2012
 13. Perdikakis E., Kehagias E., Tsetis D. Common and uncommon complications of totally implantable central venous ports: A pictorial essay.  Journal of Vascular Access 2012
 14. Perdikakis E. Pseudothrombophlembitis syndrome: Sonographically guided treatment of a partially ruptured Baker’s cyst. Journal of Biomedical Graphics and Computing 2012
 15. Skiadas V, Perdikakis E, Plotas A, Lahanis S. MR imaging of anterior knee pain: A pictorial essay. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2013
 16. Perdikakis E. Thalidomide-induced phocomelia: "An old wound that still hurts". Central European Journal of Medicine 2013
 17. Perdikakis E., Drakonaki E., Maris T., Karantanas A. MR arthrography of the shoulder: tolerance evaluation of four different injection techniques. Skeletal Radiology 2013
 18. Perdikakis E., Pothitakis C. Symptomatic multipartite patella: imaging findings and pain relief. A description of two cases. Central European Journal of Medicine 2013
 19. Perdikakis E., Skiadas V. MRI characteristics of cysts and "cyst-like" lesions in and around the knee: What the radiologist needs to know." Insights into Imaging 2013
 20. Perdikakis E, Skoulikaris N. The odontoid process: various configuration types in MR examinations. European Spine Journal 2014
 21. Tsikopoulos K, Perdikakis E, Georgiannos D, Bisbinas I. Epithelioid hemangioma of the scapula treated with chemoembolization and microwave ablation: Α case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2017

 22. Tsetis D, Perdikakis E, Kehagias E. Percutaneous Treatment of Iatrogenic Femoral Artery Access Complications. Hellenic Journal of Radiology 2017

 23. Perdikakis E, Tsifountoudis I, Kalaitzoglou I, Rountas C, Malliaropoulos N, Maffuli N. Soft tissue pseudotumours: a pictorial review with emphasis on MRI.  Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2017

 24. Perdikakis E, Fezoulidis I, Tzortzis V, Rountas C.Varicocele embolization: Anatomical variations of the left internal spermatic vein and endovascular treatment with different types of coils.Diagn Interv Imaging. 2018
 25. Perdikakis E, Tzortzis V, Fezoulidis I, Rountas C.Intravascular Ultrasound for Evaluation of Left Gonadal Vein Anatomic Variations During Coil Embolization. Journal of Ultrasound in Medicine 2018
 26. Sfikas G, Psallas M, Koumaras C, Imprialos K, Perdikakis E, Doumas M, Giouleme O, Karagiannis A, Athyros VG. Prevalence, diagnosis and treatment with 3 different statins of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis in military personnel. Do genetics play a role? Curr Vasc Pharmacol. 2020
 27.  Perdikakis E, Papavasiliou A, Thomaidis V, Fiska A, Souftas D, Souftas V. Femoroacetabular impingement in amateur athletes: The value of response to anaesthetic injection during hip MR arthrography. Hell J Radiol 2021; 6(2): 6-14.

 

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Perdikakis E, Grigoraki E, Karantanas A. Os naviculare: the multi-ossicle configuration of a normal variant. Skeletal Radiol 2010; 39:605-628
 2. Perdikakis E, Kehagias  E, Tsetis  D. Endovascular Treatment of an Inferior Vena Cava Stenosis Caused by Retroperitoneal Fibrosis with the Use of a Self-expandable Nitinol Stent. EJVES Absract Extra Suppl. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011; 41: 714
 3. Perdikakis E, Karantanas A. MR arthrography of the shoulder: prospective tolerance evaluation of four different injection techniques. Insights into Imaging. Vol 3 Suppl. 1 March 2012; S342

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Perdikakis E (2013). Litle Leaguer's shoulder. Eurorad case 10662
 2. Perdikakis E, Ntitsias T, Petkidis I (2012). Sonographic diagnosis of a split peroneal tendon syndrome. Eurorad case 9768
 3. Perdikakis E, Petkidis I, Ntitsias T (2011). Scaphotrapeziotrapezoidal (STT) osteoarthritis Eurorad case 9612
 4. Perdikakis E, Karvelis I. DISH-induced dysphagia (2011).  Eurorad case 9420
 5. Perdikakis E, Petkidis I (2011). A complex posterolateral corner injury. Eurorad case 9470
 6. Perdikakis E, Ntitsias T, Kofinas A (2011). Wilkie's syndrome. Eurorad case 9451
 7. Perdikakis E, Ntitsias T, Petkidis I (2011). Sever’s disease. Eurorad case 9398
 8. Perdikakis E, Petkidis I (2011). Sonographic diagnosis of an apophyseal injury of the fifth metatarsal. Eurorad case 9296
 9. Perdikakis E, Voloudaki A, Karantanas A (2010). Bilateral ossification of the stylohyoid ligament: the Eagle syndrome Eurorad case 8812
 10. Perdikakis E, Chryssou EG, Chaniotis V, Karantanas A (2010). Papillary renal cell carcinoma Eurorad case 8582
 11. Perdikakis E, Katonis P, Androulidakis E, Karantanas A (2010). Charcot shoulder neuroarthropathy Eurorad case 8393
 12. Perdikakis E, Michailidis K, Chryssou EG, Tsekouras K, Karantanas A (2010). Placenta accreta vera Eurorad case 8583
 13. Perdikakis E, Chryssou EG, Apostolaki E, Karantanas A (2010). Penile fracture with urethral injury Eurorad case 8581
 14. Perdikakis E, Valatsou C, Giannikaki E, Katonis P, Karantanas A (2010). Rib chondrosarcoma with neural foramina invasion Eurorad case 8392
 15. Perdikakis E, Vasilogiannakis A, Karantanas A (2010). Spinal osteoblastoma Eurorad case 8279
 16. Perdikakis E, Karantanas A (2010). Regional migratory osteoporosis Eurorad case 8105
 17. Perdikakis E, Dailiani E, Kontogiannis E, Karantanas A (2009).
  Jone’s fracture Eurorad case 8030
 18. Perdikakis E, Karantanas A, Gourtsoyiannis N (2009). CT arthrography in the evaluation of a triangular fibrocartilage ligament complex tear Eurorad case 7907

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ KAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Evangelos Perdikakis "Degenerative and traumatic diseases of the spine" in “Multi-Detector CT Imaging Handbook”, Luca Saba and Jasjit S. Suri. 2013
 2. Evangelos Perdikakis “MRI of the elbow: Normal anatomy and pathologic findings” Handout Lectures Syllabus of 1st Seminar of Elbow Arthroscopy on fresh frozen cadaveric specimens Feb 2017

 3. Evangelos Perdikakis et al. "Complicacoes dos Acessos Vasculares" Capitulo 9, in "Tratado de radiologia intervencionista e cirurgia endovascular", Francisco Cesar Carnevale. Thieme 2017

 4. Παπαβασιλείου Α. Περδικάκης Ε. " Μυοσκελετικές κακώσεις από υπέρχρηση στην παιδική ηλικία", Κεφ. 38. "Ορθοπαιδική: Μυοσκελετικές Κακώσεις του Αναπτυσσόμενου Σκελετού", Θ. Μπεσλίκας. Εκδόσεις Ροτόντα 2020

 

Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. Endovascular stenting for malignant superior vena cava syndrome: A single-center experience in 15 patients presenting with acute symptomatology of venous obstruction. Oral presentation. LIVE 2021. Leading Innovation Vascular Education. Thessaloniki, Greece. June 2021
 2. Invited lecture "Rotator Cuff Pathology" in 1st SKG LIVE Shoulder Surgery Course. Shoulder Ultrasound Session Hands-on Course. Thessaloniki, Greece. January 2020
 3. Classification of acetabular labral tears: A retrospective study on patients examined with direct MR arthrography. E-poster presentation. 6th MASTERCLASS in ARTHROPLASTY SURGERY THESSALONIKI. Current concepts in Advanced Arthroplasty Surgery. Thessaloniki, Greece. December 2019
 4. Acute pulmonary embolism:Treatment with aspiration mechanical thrombectomy in 3 patients with contraindications to thrombolysis. Oral presentaion. 10th Annual Meeting of the Balkan Venous Forum.IVD:Institute of Vascular Diseases. Thessaloniki, Greece. November 2019
 5. Spontaneous insufficiency fractures of the knee: a retrospective analysis by using MRI in the emergency department. E-poster presentation. Joint Meeting of the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism & the Dutch Society for Calcium and Bone Metabolism. Endorsed by the IOF:International Osteoporosis Foundation. Athens, Greece. October 2019 
 6. Evangelos Perdikakis "Anatomic variations of the left internal spermatic vein and their clinical implications". Invited oral presentation. 35th Balkan Medical Week:“Healthy ageing: an endless challenge”organized by the Hellenic Section of the Balkan Medical Union. Athens, Greece. September 2018
 7. Evangelos Perdikakis “Diagnostic role of ultrasound”. Radiological investigation of elbow pathology. Invited oral presentation.1st Course on Upper Limb Surgery: Shoulder – Elbow Arthroscopy on Frozen Cadavers. Thessaloniki, Greece. Oct 2017
 8. Persistent fever in a patient with polycystic kidney disease. Poster Presentation.22nd BMMC Congress of Balkan Military Medical Committee. Belgrade, Serbia. Sept 2017
 9. Ultrasound-guided peripherally inserted central venous catheters (Piccs) by trained vascular access military nurses. Oral Presentation.22nd BMMC Congress of Balkan Military Medical Committee. Belgrade, Serbia. Sept 2017
 10. Εvangelos Perdikakis ANKLE - FOOT Sports related injuries: Ligamentous Injuries-Impingement syndromes. Invited oral presentation at ESSR Athens sports imaging course. Sports Imaging meets Sports clinicians. Athens, Greece.  May 2017
 11. Εvangelos Perdikakis “MRI of the elbow: Normal anatomy and pathologic findings” ”. Invited oral presentation.1st Seminar of Elbow Arthroscopy on fresh frozen cadaveric specimens Thessaloniki, Greece. Feb 2017

 12.  

  Perdikakis E. “Hepatocarcinoma: multidisciplinary management and opportunities/Interventional Radiology and chemoembolization”. Invited oral presentation. Symposium on GI Tumors: Are we making progress in Gastrointestinal Malignancies? Thessaloniki, Greece. March 2016
 13. I. Tsifountoudis, Perdikakis E, Dionisiadis E, I .Kalaitzoglou. “MR imaging of soft tissue pseudotumors”. ePoster Presentation. Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Zurich, Switzerland. June 2016

 14. Perdikakis E. “Needle Biopsy”. Invited oral presentation. 1st Seminar Lung Cancer: From diagnosis to treatment. Interbalcan Medical Center. Thessaloniki, Greece. September 2014

 15. Perdikakis E. “Case Presentation European Diploma in Radiology”. Case presentation. ECR 2014. European Congress of Radiology .Vienna, Austria. March 2014
 16. Perdikakis E, Stamoulis E. “Upper and lower extremity sport injuries in the emergency department of a military hospital”. ePoster Presentation. 20th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Marbella, Spain. June 2013
 17. Perdikakis E. “The odontoid process: configuration types in MR examinations”. ePoster Presentation. 19th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Innsbruck, Austria. June 2012
 18. Perdikakis E, Karvelis I. “Facial skeletal fractures in motor vehicle accidents: A pictorial MDCT essay”. ePoster Presentation. 19th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Innsbruck, Austria. June 2012
 19. Perdikakis E, Karantanas A. "MR arthrography of the shoulder: prospective tolerance evaluation of four different injection techniques" Oral Presentation. ECR 2012. European Congress of Radiology .Vienna, Austria. March 2012
 20. Perdikakis E, Navas A. “Scientific paper session 1: SPINE”. Moderator. 18th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Crete, Greece. June 2011
 21. Perdikakis E, Grigoraki E, Karantanas A.  “Os naviculare: the multi-ossicle configuration of a normal variant”. Oral Presentation. 17th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Lille, France. June 2010
 22. Perdikakis E, Karachalios T, Heracleous E, Karantanas A.“Comparison of MR-arthrography and MDCT-arthrography for detection of labral and articular cartilage hip pathology”. ePoster Presentation. 17th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Lille, France. June 2010
 23. Cryssou EG, Perdikakis E, Vardakis N, Chalkiadakis G, Georgoulias V, Psillaki M, Karantanas A. “The role of MDCT in oncologic patients presenting with acute abdomen”. ePoster Presentation. ECR 2010. European Congress of Radiology .Vienna, Austria. March 2010
 24. V Skiadas, P Argyriou, E Perdikakis, P Patouras, D Kehagias, S Lahanis, D Tsokanas. “MRI findings of partial or complete acute anterior cruciate ligament tears and concomitant injuries in 187 military recruits.” ePoster Presentation. 16th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology. ESSR. Jenoa, Italy. June 2009
 25. Perdikakis E, Argyriou P, Skarlos P, Karapostolakis G, Skiadas V, Siouras K, Archontakis A, Tsokanas D.“Detecting Prostate Cancer using CT perfusion.Initial findings.” ePoster Presentation.11th Congress of Balkan Military Medical Committee. June 2006

 

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Διαδερμικός καυτηριασμός όγκων των οστών και των μαλακών μορίων" στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας ΜΗ AΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, στο 12o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, Λάρισα, Ιούνιος 2022
 2. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Απεικονιστική προσέγγιση κακοήθων οστικών όγκων. Διαγνωστικός Αλγόριθμος." Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος-Ημερίδα "Επίκαιρα Ακτινολογικά θέματα : Μαστός-Μυοσκελετικό" Θεσσαλονίκη. Ιανουάριος 2022
 3. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Η χρησιμότητα του RF στην υποτροπή του Καλώς Διαφοροποιημένου Θυρεοειδικού Καρκίνου (ΚΔΘΚ) - Ενδείξεις-αντενδείξεις-επιπλοκές" στο επιστημονικό ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖI ΚΑΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (ΚΔΘΚ). ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ στα πλαίσια του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων.Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2021
 4. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «ABLATION ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ», ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Webinar. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2021
 5. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Κατευθυνόμενες βιοψίες και εμβολισμοί αιμορραγούντων αγγείων" στα πλαίσια στρογγυλής τράπεζας ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ, στο 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Βόλος, Ιούνιος 2021
 6. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Απεικονιστικές μέθοδοι για τη διαγνωστική προσέγγιση της αθηροσκλήρωσης" στα πλαίσια της 2ης Ημερίδας Ε.Ι. Λιπιδίων και Αθηροσκλήρωσης με θέμα «Αθηροσκλήρωση και Καρδιαγγειακός κίνδυνος στο παρόν και το μέλλον», Θεσσαλονίκη. Μάιος 2021
 7. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Απεικονιστική διερεύνηση κακοήθων οστικών όγκων. Τι πρέπει να ξέρει ο ακτινολόγος." Θεσσαλονίκη. Απρίλιος 2021
 8. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα-Επεμβατικές Τεχνικές" στα πλαίσια Διημερίδας με θέμα «ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ – ΗΠΑΤΩΜΑ, ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω», Θεσσαλονίκη. Φεβρουάριος 2021
 9. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ABLATION ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ», ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Webinar. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020
 10. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Κλινική Ανατομία" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών σεμιναρίων που διοργανώνει ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος (OMT: Orthopaedic Manual Therapy) A.M.P.G. , IFOMPT. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2020
 11. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Διαφορική διάγνωση και απεικόνιση όγκων εγκεφάλου με βάση τη νεότερη ταξινόμηση WHO" στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικευομένων Ακτινολογίας 424 ΓΣΝΕ. Θεσσαλονίκη. Μάιος 2020
 12. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Διαφορική διάγνωση και απεικόνιση ενδοεγκεφαλικών αλλοιώσεων με υψηλό σήμα σε Τ1w ακολουθίες MRI. Τι πρέπει να γνωρίζουμε?" στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικευομένων Ακτινολογίας 424 ΓΣΝΕ. Θεσσαλονίκη. Μάιος 2020 
 13. Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη σε κλινικό φροντιστήριο, με θέμα "Ανατομία περιφερικών φλεβών – Ανίχνευση με υπέρηχο. Τοποθέτηση Περιφερικά Εισαγόμενου Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα (Picc). Αντιμετώπιση επιπλοκών στο εργαστήριο." στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου TELEFLEX:Συσκευές Ενδοφλέβιας Πρόσβασης PICC-Midline. Θεσσαλονίκη. Ιανουάριος 2020
 14. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα ¨Διαγνωστικές δυνατότητες της επεμβατικής ακτινολογίας σε νοσήματα εσωτερικής παθολογίας¨ στο Κλινικό φροντιστήριο του Πανελληνίου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ενωσης Παθολόγων Ελλάδος. Ν.Πέλλας, Δεκέμβριος 2019
 15. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Κλινική Ανατομία" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών σεμιναρίων που διοργανώνει ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος (OMT: Orthopaedic Manual Therapy)A.M.P.G. , IFOMPT. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2019
 16. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα " Ο ρόλος της μαγνητικής αρθρογραφίας (MRA) στη διερεύνηση των κακώσεων του επιχειλίου χόνδρου: Τι πληροφορίες χρειάζεται να πάρει ο κλινικός" στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ημερίδας της ΑΕΒΕ-Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος-Απεικονιστική Διερεύνηση της κατ'ώμοω άρθρωσης. Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβριος 2019
 17. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα " Εμβολισμός υπερτροφίας προστάτη.Ανατομία,τεχνική, αποτελέσματα" στα πλαίσια της Επεμβατικής Ακτινολογιας-Εμβολισμοί στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. Αθήνα. Μάιος 2019
 18. Παρουσίαση εργασίας με θέμα “ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΟΥ” στα πλαίσια του 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, υπό την αιγίδα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Αλεξανδρούπολη. Μάιος 2019
 19. Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη με θέμα "Τοποθέτηση καθετήρων PICCs-PORTs"στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου BARD για τις συσκευές ενδοφλέβιας πρόσβασης. Θεσσαλονίκη. Μάιος 2019
 20. Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη με θέμα "Ανατομία περιφερικών φλεβών – Ανίχνευση με υπέρηχο. Τοποθέτηση Περιφερικά Εισαγόμενου Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα(Picc). Αντιμετώπιση επιπλοκών στο εργαστήριο." στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου TELEFLEX:Συσκευές Ενδοφλέβιας Πρόσβασης. Θεσσαλονίκη. Μάιος 2019
 21. Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη με θέμα " Ο ρόλος της Επεμβατικής Ακτινολογίας στη φαρέτρα της σύγχρονης Παθολογίας" στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία. Αθήνα. Φεβρουάριος 2019
 22. Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη με θέμα "Δυναμικός Υπέρηχος Ώμου" στα πλαίσια της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Αξιολόγηση και Θεραπευτική προσέγγιση ωμικής ζώνης", ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, A.M.P.G. , IFOMPT, Α' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη. Φεβρουάριος 2019
 23. Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη με θέμα «Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στη φαρέτρα της σύγχρονης ογκολογίας: από τη διάγνωση στην τοπικοπεριοχική θεραπεία» στα πλαίσια της 3ης Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα «Η θεραπεία του καρκίνου ...... υπόθεση όλων μας» Θεσσαλονίκη. Δεκέμβριος 2018
 24. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα “ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΟΝΑΔΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 63 ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ” στα πλαίσια του 27ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2018
 25. Παρουσίαση εργασίας με θέμα “ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ” στα πλαίσια του 27ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2018
 26. Παρουσίαση εργασίας με θέμα “ Αδιαφοροποίητο πολύμορφο σάρκωμα με γιγαντοκύτταρα στην περιοχή του ψοίτη μυός. Ενδιαφέρουσα περίπτωση- Βιβλιογραφική ανασκόπηση” στα πλαίσια του 27ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2018
 27. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Κλινική Ανατομία" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών σεμιναρίων που διοργανώνει ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος (OMT: Orthopaedic Manual Therapy). Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018
 28. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα " Η αντιμετώπιση των απομακρυσμένων μεταστάσεων του μυελοειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς" στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας " Η υποτροπή στον καρκίνο του θυρεοειδούς" που πραγματοποιήθηκε στην επιστημονική διημερίδα "Επιπλοκές στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων" της ΕΕΧΕΑ. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2018
 29. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Αντιμετώπιση επιπλοκών Picc - Portacath" στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Συσκευές Ενδοφλέβιας Πρόσβασης BARD. Θεσσαλονίκη, Μαιος 2018
 30. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Τοποθέτηση και διαχείριση Περιφερικά Εισαγόμενου Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα (Picc)" στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Συσκευές Ενδοφλέβιας Πρόσβασης BARD. Θεσσαλονίκη, Μαιος 2018
 31. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα " Διηθήσεις Σπονδυλικής Στήλης" στα πλαίσια της Επεμβατικής Ακτινολογιας Μυοσκελετικού στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. Πάτρα. Μάιος 2018
 32. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Επεμβατική Ακτινολογία Μυοσκελετικού. Ενδείξεις θεραπείας πόνου. Διάγνωση. Παρακολούθηση." στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων-διαλέξεων του Ακτινολογικού Τμήματος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας. Λάρισα, Φεβρουάριος 2018.
 33. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα " Καρκίνος στο ήπαρ: Σύγχρονες μέθοδοι ακτινολογικής διάγνωσης και τοπικοπεριοχικής θεραπείας" στα πλαίσια της ημερίδας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, παράρτημα Στυλίδας και Ανατολικής Φθιώτιδας. Στυλίδα, Δεκέμβριος 2017
 34. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Για τη σταδιοποίηση του εκτεταμένου καρκίνου του στομάχου: Λαπαροσκοπική χειρουργική ή Επεμβατική Ακτινολογία" στα πλαίσια της Στρογγυλής Τράπεζας Αμφιλεγόμενα θέματα στη χειρουργική αντιμετώπιση του γαστρικού καρκίνου στο 13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2017
 35. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα " Διαδερμική βιοψία αλλοιώσεων μυοσκελετικού" στα πλαίσια της Επεμβατικής Ακτινολογιας Μυοσκελετικού στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη.Ιούλιος 2017
 36. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα "Καρκίνος στο ήπαρ και ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου" στα πλαίσια της Ετήσιας Συνάντησης για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος, που διεξήχθη στη Λάρισα. Ιούνιος 2017
 37. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Επιδημιολογία κσι πρόληψη καρκίνου μαστού" στην ενημερωτική ιατρική ημερίδα "Συχνότεροι καρκίνοι σήμερα". Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας και Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος & Αλμυρού. Βόλος, Ιούνιος 2017
 38. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Συνδεσμικές κακώσεις ποδοκνημικής και σύνδρομα προστριβής άκρου ποδός. Ο ρόλος της απεικόνισης στη σύγχρονη ορθοπαιδική» στην 1η Επιστημονική Ημερίδα Ε.Ε.Χ.Ο.Τ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας “ΑΠΟΛΛΩΝ 2017”. Νάουσα. Απρίλιος 2017
 39. Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ακτινολογικού Τμήματος του 424ΓΣΝΕ, κατά το διαστημα 2016-2017, με τέσσερις ομιλίες παρουσιασεις (επεμβατική ογκολογία-επεμβατική αγγειοακτινολογία-επεμβατική ακτινολογία μυοσκελετικού-τοποθετηση και διαχείριση καθετηρων ενδοφλέβιας πρόσβασης Piccs-Ports)
 40. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου» στην ημερίδα Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα της Ομάδας διάγνωσης και Θεραπειας του καρκίνου του πνεύμονα. Θεσσαλονίκη. Μάρτιος 2017
 41. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Δυναμικός υπέρηχος ώμου.Βασικές αρχές, ενδείξεις και συνήθη ευρήματα σε αθλητές πετοσφαίρισης» στα πλαίσια του 1ου Εφαρμοσμένου Σεμιναρίου Αποκατάστασης Παθήσεων Ωμικής Ζώνης σε Αθλητές Πετοσφαίρισης. Θεσσαλονίκη. Μάρτιος 2017

 42. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Ο ρόλος της Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Ενδοκρινολογία και  στη Χειρουργική των Ογκων Ενδοκρινών Αδένων στα πλαίσια της Επιστημονικής Ενημέρωσης στην Ενδοκρινολογική κλινική του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Μάρτιος 2017

 43. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στη μεταστατική νόσο του ήπατος» στη Στρογγυλή Τράπεζα «ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ» στα πλαίσια της Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα «Η θεραπεία του καρκίνου …… υπόθεση όλων μας» Θεσσαλονίκη. Δεκέμβριος 2016

 44. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα: Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στη διάγνωση και θεραπεία» στο 26ο  Ιατρικό Συνεδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 2016
 45. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης: ευρήματα που δεν πρέπει να χάσουμε» στο 20ο  Πανελλήνιο Ακτινολογικό  Συνεδριο. Αθήνα. Νοέμβριος 2016

 46. Παρουσίαση ομιλίας ως πρόεδρος/ομιλητής στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «Καρκίνος του πνεύμονα,Διάγνωση και Θεραπεία». Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2016

 47. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα « Απεικόνιση του μαστού: Τι πρέπει να γνωρίζω?» στην ημερίδα ΑΕΛΙΑ με θέμα καρκίνος του μαστού. Βόλος. Οκτώβριος 2016

 48. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα « Η συσχέτιση των υποτροπών της στενωτικής τενοντοελυτρίτιδας τύπου De Quervain με τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά του πρώτου διαμερίσματος του καρπού». 72ο  Συνεδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματιολογίας. Αθήνα. Οκτώβριος 2016

 49. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Bιοψίες θώρακα με τη μέθοδο FNA και υψηλού κινδύνου ασθενείς» στην ημερίδα Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2016

 50. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Χημειοεμβολισμος με βιοδιασπωμενα σφαιριδια προφορτωσεως χημειοθεραπευτικου σε πρωτοπαθεις και δευτεροπαθεις νεοπλασιες ηπατος» στο 8ο  Ετησιο Συνεδριο Επεμβατικής Ακτινολογικής Εταιρειας Ελλάδος. Αθήνα. Μαιος 2016
 51. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Επεμβατική Ακτινολογία Μυοσκελετικού: Βιοψίες μυοσκελετικού» στο 8ο  Ετησιο Συνεδριο Επεμβατικής Ακτινολογικής Εταιρειας Ελλάδος. Αθήνα. Μαιος 2016
 52. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Απεικόνιση Ισχίου-Εξωαρθρική Παθολογία» στα πλαίσια στρογγυλής τράπεζας με θέμα Παθήσεις Ισχίου στο 35ο  Ετησιο Συνεδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογικής Εταιρειας Μακεδονίας-Θράκης. Θεσσαλονίκη. Μαιος 2016
 53. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα « Νευρωμα Morton-Διερευνηση,Παρακολούθηση και Χειρουργική Αντιμετώπιση». 35ο  Ετησιο Συνεδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογικής Εταιρειας Μακεδονίας-Θράκης. Θεσσαλονίκη. Μαιος 2016
 54. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων: δυνατότητες, πότε μπορεί να αντικαταστήσει τη δαπανηρή μαγνητική τομογραφία» στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ορθοπαιδικής κλινικής 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2016
 55. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Εφαρμογές MicrowaveAblationστους όγκους του θώρακα» στην ημερίδα Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές στις παθήσεις του θώρακα, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2015
 56. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Συνδρομα πρόσκρουσης κάτω άκρου» στην ημερίδα 1η Ημερίδα Μυοσκελετικής Ακτινολογίας, Αθήνα Νοέμβριος 2015
 57. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Μαζική ρήξη στροφικού πετάλου.Προεγχειρητική απεικόνιση» στην ημερίδα 13η Αρθροσκοπική Ημερίδα, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2015
 58. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Βιοψία πνευμονικών βλαβών με βελόνη» στην ημερίδα Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές στις παθήσεις του θώρακα, Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2015
 59. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «ΜR - ΜDCT Αρθρογραφία Ωμου» στο 4ο Σεμινάριο Απεικόνισης Μυοσκελετικού, 251 ΓΝΑ, Αθήνα Μάρτιος 2013
 60. Παρουσίαση e-posterμε θέμα «Υπερηχογραφική διάγνωση αθλητικών κακώσεων» στο 24o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012
 61. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Απεικονιστική διερεύνηση αυχενοβραχιονίου συνδρομής» στο 18ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα Οκτώβριος 2012
 62. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «ΜDCT Αρθρογραφία» στην 3η Ημερίδα Απεικόνισης Μυοσκελετικού, 251 ΓΝΑ, Αθήνα Φεβρουάριος 2012
 63. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Σκιαγραφικά ενισχυόμενη μαγνητική χολαγγειογραφία στην μετεγχειρητική εκτίμηση επεμβάσεων στα χοληφόρα: πρώτες παρατηρήσεις» στο 12ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Χανιά Μαιος 2011
 64. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «CT-Αγγειογραφία». Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινολογίας 2009-2010, Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης, 20/01/2010 ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο 2010
 65. Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών του Ακτινολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, κατά το διαστημα 2009-2010, με δύο ομιλίες παρουσιασεις (γαστρεντερικό-γκολογικό)
 66. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Διαδερμικη τοποθετηση εμφυτευσιμων κεντρικων καθετηρων χημειοθεραπειας (port-a-caths) υπο US και αγγειογραφικη καθοδηγηση» στο 19ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2009
 67. Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών του Ακτινολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης , κατά το διαστημα 2008-2009 με τρεις ομιλίες παρουσιασεις (ουροποιητικό-αγγειοακτινολογία-ογκολογικό)
 68. Συμμετοχή με δύο προσκεκλημένες ομιλίες στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χορήγηση τίτλου Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας σε Νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης , κατά το ακαδημαικό έτος 2008-2009
 69. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Κατάγματα σκαφοειδούς και ακτινολογική διάγνωση» στο Περιφερειακό Ορθοπαιδικό Σεμινάριο Κρήτης, Φόδελε, Κρήτη Μαιος 2008
 70. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Ανάλυση συνοδών ευρημάτων σε οξεία ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου επί 100 περιστατικών» στο 15ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα Δεκέμβριος 2006
 71. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Ανατομικές παραλλαγές και διαγνωστικές παγίδες στη phasecontrastμαγνητική φλεβογραφία εγκεφάλου» στο 15ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα Δεκέμβριος 2006
 72. Παρουσίαση posterμε θέμα «Απλασία αριστερού πνεύμονα-πολυτομική αξονική τομογραφία» στο 21o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006
 73. Παρουσίαση posterμε θέμα «Πνευμονοκυστης Carinii» στο 21o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006
 74. Παρουσίαση posterμε θέμα «Ανευρυσματική διάταση πνευμονικής αρτηρίας-Αξονική αγγειογραφία» στο 21o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006
 75. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Εξάρτηση από τη νικοτίνη σε προσωπικό ειρηνευτικής αποστολής ΕΛΔΑΛ-5» στο 20o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2004
 76. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων σε προσωπικό ειρηνευτικής αποστολής ΕΛΔΑΛ-5» στο 20o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2004
 77. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Εθελοντισμός σε θέματα υγείας σε προσωπικό ειρηνευτικής αποστολής ΕΛΔΑΛ-5» στο 20o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2004
 78. Παρουσίαση ομιλίας με θέμα «Συμπεριφορά αυξημένου κινδύνου για HIV/AIDS σε προσωπικό ειρηνευτικής αποστολής ΕΛΔΑΛ-5» στο 20o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2004

 

LINKS

videoΔιαγνωστικές & θεραπευτικές τεχνικές στις παθήσεις του θώρακα

videoΔιαγνωστικές και Θεραπευτικές Τεχνικές στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Πνεύμονα

link external 32Research Gate

link external 32Diagnosis of periampullary duodenal diverticula: the value of new imaging techniques

link external 32Publications of E.Perdikakis at PumMed.gov

link external 32Publications of E.Perdikakis at Microsoft Academic

link external 32Publications of E.Perdikakis at PubPDF

link external 32Publications of E.Perdikakis at Google Books

link external 32Pseudothrombophlebitis syndrome: Sonographically guided treatment of a partially ruptured Baker’s cyst

link external 32Publications of E.Perdikakis at Springer

link external 32Common and uncommon complications of totally implantable central venous ports: A pictorial essay

link external 32MR arthrography of the shoulder: tolerance evaluation of four different injection techniques

link external 32Publications of E.Perdikakis at Exemplar

link external 32Δημοσιεύσεις του Ε.Περδικάκη στο περιοδικό της κλινικής Άγιος Λουκάς

         Δημοσιεύσεις του Ε.Περδικάκη στο περιοδικό ORTHOSCOPE της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (http://www.eae- net.gr/images/stories/newsletter/Newsletter_7.pdf)

 

   


 

© 2016 Evangelos Perdikakis. All Rights Reserved. Developed by POLLUX

Search